ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή

      Μπορείτε γενικά να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της "Σίγμα Κάπα" ΦΕΡΜΟΥΑΡ χωρίς να απαιτούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.


Ειδικότερα :

    Υπεύθυνος Συλλογής και Επεξεργασίας
         Υπεύθυνος για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν και εφόσον αυτά συλλέγονται δια της παρούσας
      ιστοσελίδας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «"Σίγμα Κάπα" ΦΕΡΜΟΥΑΡ - Σ. Κασκανιώτης & Σια Ο.Ε.»,
      Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310-545780, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@s-k.gr [εφεξής η « s-k.gr »].

    Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων
         Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απόρρητη και η s-k.gr λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα
      τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής.
      Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας,
      προσωπικό της s-k.gr. Ως επισκέπτης της παρούσας Ιστοσελίδας, θα παραμένετε ανώνυμος.
      Τα δεδομένα που αποθηκεύουμε και αναλύουμε χρησιμοποιούνται μόνον για στατιστικούς σκοπούς, ενδεικτικά προκειμένου
      να βελτιώνουμε διαρκώς την Ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενο της. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα αρχεία μας είναι
       το όνομα του παρόχου Internet που χρησιμοποιείτε, ο διαδικτυακός τόπος από τον οποίο επισκεφθήκατε την Ιστοσελίδα της s-k.gr,
      οι επί μέρους σελίδες της Ιστοσελίδας της s-k.gr στις οποίες περιηγηθήκατε, η διεύθυνση IP σας καθώς και η ημερομηνία
      και η διάρκεια της περιήγησής σας στην Ιστοσελίδα.
         Η s-k.gr δεσμεύεται ότι δεν κοινοποιεί, μοιράζεται ή διαβιβάζει με οποιοδήποτε τρόπο
      τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους,εκτός εάν επιβάλλεται από τον νόμο, δικαστική απόφαση ή πράξη.

    Ποια δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε
         Πληροφορίες που τυχόν συλλέγονται αυτόματα από το σύστημα του υπολογιστή σας, όπως διεύθυνση IP, λειτουργικό σύστημα,
      τύπος φυλλομετρητή και άλλες τεχνικές πληροφορίες.Στις ιστοσελίδες μας ενδέχεται να χρησιμοποιούμε διατάξεις cookies
      για να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς αλλά όχι για να κάνουμε διαφημιστικές ενέργειες με ειδικά εργαλεία μέσω διαδικτύου.

     Χρήση cookies
         Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται
      από το λογισμικό διαχείρισης του site και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη.
      Αποστολή cookies εκτελείται όταν επισκέπτεστε το site . Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν
      τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιεί κάθε επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή,
      το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους.
      Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη ούτε στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι
      αποθηκευμένα σ΄αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του
      επισκέπτη του site. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν
      για την αναγνώριση του υπολογιστή σας.Τα cookies ταξινομούνται τυπικά σε cookies περιόδου λειτουργίας
      (cookies λειτουργικότητας) και σε μόνιμα cookies.
      Τα cookies περιόδου λειτουργίας δεν παραμένουν στον υπολογιστή σας μετά την έξοδο από την τοποθεσία web ή
      αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης.
      Τα μόνιμα cookies είναι αυτά που παραμένουν στον υπολογιστή σας. Αυτό επιτρέπει στις διάφορες ιστοσελίδες
      να αναγνωρίσουν τον υπολογιστή σας, όταν ξαναανοίξετε τον πλοηγό σας ίντερνετ, ούτως ώστε η πλοήγησή σας
      να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη.Τα μόνιμα cookies μπορούν να διαγραφούν από τον ίδιο το χρήστη.
      Tο site είναι δυνατόν να αξιοποιεί τα cookies για διαφόρους λόγους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής:
      (α) Διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους ή/και για τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του site
      ή/και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα του site καθώς και για τη στιγμιαία καταγραφή των τάσεων
      της κοινής γνώμης.
      Με αυτά τα cookies δε γίνεται να αναγνωριστεί η ταυτότητά σας. Απλώς μας παρέχουν ανώνυμες πληροφορίες,
      οι οποίες μας βοηθούν να κατανοήσουμε ποια σημεία της ιστοσελίδας μας ενδιαφέρουν τους επισκέπτες μας,
      καθώς κι αν αυτοί έχουν κάποιο πρόβλημα στην πλοήγησή τους.
      Χρησιμοποιούμε επίσης αυτά τα cookies, ώστε να δοκιμάζουμε διαφορετικά σχέδια και χαρακτηριστικά
      για την ιστοσελίδα μας.
      Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αποθήκευση cookies στον browser σας, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.*
      Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι προτείνουμε ανεπιφύλακτα την αποθήκευση των cookies δεδομένου του ότι τα στοιχεία αυτά
      χρησιμοποιούνται κατά αποκλειστικό λόγο στην βελτίωση της δική σας εμπειρίας καθόλη την διάρκεια της περιήγησης σας στο site μας.

     Τροποποίηση των παρόντων όρων
         Η s-k.gr δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων,
      στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την ανάρτηση της στην παρούσα Ιστοσελίδα.

Copyright © 2013-22 S-K.GR