ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Νικέλιο
Το Νικέλιο ανήκει στην ομάδα των βαρέων μετάλλων.
Έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την παραγωγή φερμουάρ,κουμπιών και αλλων αξεσουάρ ενδυσης.
Είτε σε αμιγή μορφή είτε σε κράμα, προσδίδει λάμψη & σκληρότητα στα αντικείμενα.
Σήμερα δεν ανήκει στα προτινόμενα υλικά εξαιτίας του κινδύνου που ενέχει για την ανθρώπινη υγεία.

Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης
Από τις 20 Ιουλίου 2000 έχει περιοριστεί η εισαγωγή στην ΕΕ προϊόντων που περιέχουν Νικέλιο. Σε συγκεκριμένες χώρες ισχύει η ποινή της φυλάκισης για τέτοια παράβαση.
Σχετικά πρότυπα σε ισχύ:
  ΕΝ 1811  Μέθοδος μέτρησης του ρυθμού αποδέσμευσης Νικελίου για είδη που έρχονται σε άμεση & παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.
  ΕΝ 12472  Μέθοδος που αφορά στο ρυθμό αποδέσμευσης Νικελίου από επινεκελωμένα προϊόντα.
 Και στις δυο περιπτώσεις, ο επιτράμενος ρυθμός αποδέσμευσης είναι 0.5μg/cm2/εβδομάδα.

Βλάβες στην υγεία των καταναλωτών
Έρευνες έδειξαν ότι το 2% των ανδρών και το 10% των γυναικών, παρουσιάζουν αλλεργία στο Νικέλιο.
Προϊόντα που το περιέχουν, μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς και κνισμό έπειτα από παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολλές ακόμα χώρες, έχει απαγορευθεί ή περιοριστεί η χρήση του.

Copyright © 2013-22 S-K.GR